Pokój i dobro!

 Witaj na stronie franciszkańskich rekolekcji, których tematyka jest nie tylko  związana z duchowością Biedaczyny z Asyżu.
Chcemy bez sloganu ukazać fenomen duchowości chrześcijańskiej, korzystając z doświadczenia jednego z największych świętych Kościoła.