Franciszkanie w Pakości

Pakość na starej pocztówce – kliknij aby obejrzeć

Zasłużony proboszcz pakoski, ks. Wojciech Kęsicki, chcąc zapewnić należytą obsługę założonej przez siebie w 1628 r. kalwarii, sprowadził w 1631 r. do Pakości reformatów. Zamieszkali oni w przerobionym na klasztor starym zamczysku. Równocześnie rozpoczęto budowę kościoła. W 1637 r. konsekrował go sufragan gnieźnieński, biskup Andrzej Gembicki.

Patronem świątyni obrano Doktora Serafickiego św. Bonawenturę. Do wyposażenia wnętrza przyczyniła się hojnymi datkami Ludmiła Niemojewska. Oprócz ołtarzy wystawionych jej sumptem, ofiarowała klasztorowi kilka cennych obrazów. Jeden z nich, “Uczczenie Królowej Nieba”, pędzla Bartłomieja Strobela, nadwornego malarza króla Władysława IV, zachował się do naszych czasów. W 1680 r. zbudowano kaplicę Matki Boskiej, z wykorzystaniem gotyckich murów dawnej wieży zamkowej. W latach 1763-1769 dokonano powiększenia i gruntownej przebudowy świątyni.
Równocześnie z budową kościoła wznoszono mury klasztoru z funduszów rodziny Działyńskich. Budowę ukończono w 1680 r. Przetrwała ona do naszych czasów w prawie niezmienionym kształcie.
Jakkolwiek głównym celem sprowadzenia do Pakości reformatów było zapewnienie należytej opieki i obsługi kalwarii, to jednak nie kwapili się oni zbytnio z objęciem opieki nad nią. Zdecydowali się na to dopiero w 1647 r. Jednak z powodu różnych przeciwności, takich jak wojna szwedzka, zaraza, nieuregulowana strona prawna, zrzekli się nadzoru nad Kalwarią w 1658 r. na rzecz miejscowego proboszcza. Na życzenie burmistrza miasta i mieszczaństwa objęli ponownie opiekę nad “Jerozolimą Kujawską” w 1660 r. i sprawowali ją z wielkim poświęceniem aż do kasaty klasztoru.

 

5 X 1787 r. na prośbę gwardiana pakoskiego o. Aniceta Paszkiewicza i przedstawicieli miejscowego mieszczaństwa, Kazimierza Łukaszewskiego i Bartłomieja Lisieckiego, Fryderyk Wilhelm II wydał dekret, na mocy którego przy klasztorze została utworzona szkoła łacińska. W okresie Księstwa Warszawskiego przeprowadzono reorganizację szkoły zgodnie z wytycznymi Komisji Edukacji Narodowej. Naczelne miejsce przyznano wówczas nauczaniu języka polskiego, historii, geografii. Uczono także języka francuskiego. Szkoła uległa likwidacji w 1824 r.
W 1837 z. rząd pruski skasował klasztor w Pakości. Zakonnicy opuścili go całkowicie dopiero 10 V 1840 r. Opiekę nad kalwarią, kościołem i klasztorem; przejęła miejscowa parafia.
Po uzyskaniu przez Polskę niepodległości rozpoczęto ze strony zakonu starania o odzyskanie Kalwarii Pakoskiej. Zostały one uwieńczone powodzeniem w 1931 r. Natomiast na przejęcie kościoła i klasztoru w mieście czekali franciszkanie jeszcze 40 lat. Całość objęli w 1971 r.