O nas

 

o. dr Franciszek Chodkowski OFM
Święcenia kapłańskie otrzymał w 1997 r. Po dwóch latach pracy duszpasterskiej w Poznaniu został skierowany na studia specjalistyczne z teologii dogmatycznej na KUL. Po ukończonych studiach i obronie pracy doktorskiej w 2004 r. ponownie został skierowany do pracy duszpasterskiej w Poznaniu. Równocześnie rozpoczął pracę dydaktyczną w WSD Franciszkanów we Wronkach, prowadząc wykłady z teologii dogmatycznej. Władze Zakonu powierzyły mu również wiele zadań związanych z formacją zakonną. Był wychowawcą w junioracie, pełnił funkcję Moderatora Formacji Ciągłej, był Rektorem Wyższego Seminarium Duchownego we Wronkach, pełnił również funkcję przełożonego domu (gwardiana)  w Woźnikach.

Obecnie posługuje przy Archidiecezjalnym Sanktuarium Męki Pańskiej w Pakości.
Jest autorem książki dotyczącej chrystologii Josefa Ratzingera oraz kilku artykułów z zakresu teologii dogmatycznej.

Z zakresu publikacji multimedialnych warto wymienić wydane pomoce dydaktyczne dla szkół ponadpodstawowych opierające się na internetowych katechezach.

Od ponad 20 lat głosi rekolekcje i dni skupienia dla różnych grup i stanów (parafialne, dla dzieci i młodzieży, dla sióstr zakonnych i kapłanów). Swoje katechezy stara się opierać na głębokich fundamentach wiary katolickiej, odwołując się głównie do tekstów biblijnych, wczesnych pisarzy chrześcijańskich oraz współczesnych mistrzów teologii katolickiej.

W wielu wspólnotach zakonnych posługuje jako ojciec duchowny, spowiednik oraz prowadzi miesięczne dni skupienia.
Wraz z Ojcem Leonardem prowadzi od ponad 10 lat wideoblog Bez Sloganu oraz codzienne katechezy na antenie telewizji Trwam w cyklu Ma Się Rozumieć (przedtem Pytasz i Wiesz).

 W latach 2011 – 2012 prowadził z także z o. Leonardem program na żywo „Rozmównica” w  Religia.tv

Dzisiaj zaprasza Was serdecznie na rekolekcje poświęcone św. Franciszkowi, które wciąż na nowo z wielkim zafascynowaniem odkrywa i się Go uczy.


 

 

o. Leonard Bielecki OFM

Święcenia kapłańskie otrzymał w 2006 r. W trakcie pierwszego roku pracy duszpasterskiej został skierowany na podyplomowe studia z dziennikarstwa na UAM. Od 2008 r. pełni funkcję rzecznika prasowego Prowincji św. Franciszka z Asyżu. W 2007 r. podjął na rok pracę jako katecheta w szkole sportowej a od 2013 r. katechizuje w LO św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Od 2010 r. posługuje w Duszpasterstwie Akademickim PLUS, a od 2013 r. w Duszpasterstwie Poakademickiem PULS w Poznaniu. W latach 2009 – 2015 był przewodnikiem pieszej franciszkańskiej pielgrzymki z Brodnicy na Jasną Górę. Od 2017 r. prowadzi grupę wyciszenia. Obecnie jest to gr. 6 – wyciszenie Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Od 2012 r. prowadzi ćwiczenia w WSD Franciszkanów we Wronkach z zakresu: Homiletyki, Przepowiadania w aspekcie teorii komunikacji, Teologii przepowiadania, Mass mediów w duszpasterstwie.

Jest współautorem książki: Bez sloganu. O Bogu, Kościele i wielu innych sprawach krótko, jasno, spontanicznie i od serca. Esprit, Kraków 2009 oraz multimedialnych pomocy katechetycznych.  W latach 2010 – 2011 publikował felietony na łamach Przewodnika Katolickiego. W 2013 r. wygłosił cykl internetowych nauk rekolekcyjnych na YT opartych na tekstach ks. Jana Twardowskiego.

Jest zapraszany do prowadzenia konferencji i debat z udziałem młodzieży.

Wraz z Ojcem Franciszkiem prowadzi od ponad 10 lat wideoblog Bez Sloganu oraz codzienne katechezy na antenie telewizji Trwam w cyklu Ma Się Rozumieć (przedtem Pytasz i Wiesz).

 W latach 2011 – 2012 prowadził z także z o. Franciszkiem program na żywo „Rozmównica” w  Religia.tv

Kocha św. Franciszka i coraz bardziej zdumiewa go, aktualność duchowości Biedaczyny z Asyżu. Twierdzi, że jest to antidotum na dzisiejsze czasy.

Z niecierpliwością czeka na spotkania w Toruniu.