Zapraszamy!

NAJNOWSZY TERMIN!!!
16 – 18 grudnia 2022 r.

Temat: Przyjdź Panie Jezu

Tematy poszczególnych konferencji

– Mesjasz oczekiwany

– Realizacja oczekiwań

– Jezus Chrystus przychodzący dzisiaj

– Oczekujemy Twego przyjścia w chwale


11 – 13 lutego 2022 r.
Temat: O kontemplacji

18 – 20 lutego 2022 r.
Rekolekcje w ciszy
Temat: O kontemplacji


04 – 06 marca 2022 r.
Temat: O radości
(brak miejsc)

11 – 13 marca 2022 r.
Temat: O walce z pokusą
(brak miejsc)

22 – 24 kwietnia 2022 r.
Temat: O radości
(brak miejsc – otworzyliśmy listę rezerwową)

20 – 22 maja 2022 r.
Rekolekcje w ciszy
Temat: O walce z pokusą

3 – 5 czerwca 2022 r.
Temat: O radości


W programie rekolekcji:

  • Eucharystia

  • konferencje

  • brewiarz

  • adoracja Najświętszego Sakramentu

  • franciszkańska medytacja

  • czas dla siebie

  • możliwość indywidualnej rozmowy z kapłanem