Zapraszamy!

14 – 16 stycznia 2022 r.
Rekolekcje w ciszy
Temat: O walce z pokusami


11 – 13 lutego 2022 r.
Temat: O kontemplacji

18 – 20 lutego 2022 r.
Rekolekcje w ciszy
Temat: O kontemplacji


11 – 13 marca 2022 r.

22 – 24 kwietnia 2022 r.
Temat: O radości

20 – 22 maja 2022 r.
Rekolekcje w ciszy
Temat: O walce z pokusą

3 – 5 czerwca 2022 r.


W programie rekolekcji:

  • Eucharystia

  • konferencje

  • brewiarz

  • adoracja Najświętszego Sakramentu

  • franciszkańska medytacja

  • czas dla siebie

  • możliwość indywidualnej rozmowy z kapłanem