Zapraszamy!

18-20. 10. 2019 r.

Temat: Św. Franciszek – fenomen początku

Konferencje:

 • Św. Franciszek – tak było

 • Drugi Chrystus

 • Restaurator Kościoła

 • Miłośnik człowieka


24-26.01 2020 r.
22-24. 05 2020 r.

Temat: Eucharystia oczami Drugiego Chrystusa

Konferencje:

 • Dekadencja rozumienia Eucharystii

 • Tajemnica Eucharystii

 • Franciszkowy obraz kapłana

 • Eucharystia jako droga


07-09. 02. 2020 r.

Temat: San Damiano. Anatomia nawrócenia

Konferencje:

 • Bizantyjskie źródła

 • Kogo prosisz?

 • O co prosisz

 • Po co prosisz?


13-15. 03. 2020 r.
05-07. 06. 2020 r.

Temat:  Franciszek – człowiek pokoju 

Konferencje:

 • Pokój i Dobro

 • Źródło pokoju

 • Od chaosu do kosmosu

 • Niosący pokój


W programie rekolekcji:

 • Eucharystia

 • konferencje

 • brewiarz

 • adoracja Najświętszego Sakramentu

 • franciszkańska medytacja

 • adoracja relikwii Krzyża św.

 • droga krzyżowa na kalwaryjskich ścieżkach