Zapraszamy!


12 – 14 listopada 2021 r.


Temat:  Franciszek – człowiek pokoju 

Konferencje:

 • Pokój i Dobro

 • Źródło pokoju

 • Od chaosu do kosmosu

 • Niosący pokój


17 – 19 grudnia 2021 r.


Temat: Eucharystia oczami Drugiego Chrystusa

Konferencje:

 • Dekadencja rozumienia Eucharystii

 • Tajemnica Eucharystii

 • Franciszkowy obraz kapłana

 • Eucharystia jako droga


Kolejne terminy:

7 – 9 stycznia 2022 r.
( na dobry początek)

11 – 13 marca 2022 r.

22 – 24 kwietnia 2022 r.

3 – 5 czerwca 2022 r.


W programie rekolekcji:

 • Eucharystia

 • konferencje

 • brewiarz

 • adoracja Najświętszego Sakramentu

 • franciszkańska medytacja

 • czas dla siebie

 • możliwość indywidualnej rozmowy z kapłanem