Zapraszamy!


13-15. 11. 2020 r.

Temat: Eucharystia oczami Drugiego Chrystusa

Konferencje:

 • Dekadencja rozumienia Eucharystii

 • Tajemnica Eucharystii

 • Franciszkowy obraz kapłana

 • Eucharystia jako droga20-22. 11. 2020 r.

Temat:  Franciszek – człowiek pokoju 

Konferencje:

 • Pokój i Dobro

 • Źródło pokoju

 • Od chaosu do kosmosu

 • Niosący pokój


W programie rekolekcji:

 • Eucharystia

 • konferencje

 • brewiarz

 • adoracja Najświętszego Sakramentu

 • franciszkańska medytacja

 • adoracja relikwii Krzyża św.

 • droga krzyżowa na kalwaryjskich ścieżkach