św. Franciszek

 • 1181 lub 1182 Urodził się w Asyżu, jako syn Piki i Piotra Bernardone. Na chrzcie otrzymał imię Jan, później przez ojca został nazwany Franciszkiem.
 • 1202 Wojna między Asyżem a Perugią, podczas której przy moście św. Jana Franciszek zostaje wzięty do niewoli. Spędza w niej ok. roku.
 • 1203 Franciszek ze względu na stan zdrowia zostaje zwolniony z niewoli i wraca do Asyżu.
 • 1205 Franciszek wyrusza do Apulii w nadziei zdobycia sławy. W Spoleto przeżywa tajemniczy sen, w czasie którego słyszy pytanie: „Komu lepiej służyć Panu czy słudze?”. Pod wpływem tego snu wraca do Asyżu. W czerwcu Franciszek po raz ostatni uczestniczy w święcie asyskiej młodzieży i zostaje obwołany jej królem. Wędrując konno w okolicach Asyżu napotyka trędowatego. Franciszek przezwyciężając siebie samego schodzi z konia, daje biedakowi jałmużnę i udziela mu pocałunku pokoju.
 • 1206 W kościółku św. Damiana Franciszek słyszy tajemniczy głos z krzyża: „Franciszku idź, napraw dom mój, który rozpada się w gruzy”. W duszy Franciszka dokonuje się przełom, następuje całkowite nawrócenie.
 • Wobec biskupa Asyżu Franciszek oddaje pieniądze i ubranie swemu ojcu, sprzeciwiającemu się nowemu sposobowi życia syna. Franciszek wyznaje: „Chcę móc powiedzieć teraz: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, a nie tylko Mój ojcze, Piotrze Bernardone”.
 • Jakiś czas przebywa u benedyktynów, a następnie w Gubbio, gdzie posługuje trędowatym i chorym.
 • 1206-1208 Franciszek odbudowuje kościoły: św. Damiana, św. Piotra i Matki Bożej Anielskiej (Porcjunkulę).
 • 24.02.1208 Podczas Mszy św. w Porcjunkuli Franciszek w słowach Ewangelii, mówiącej o rozesłaniu Apostołów, odkrywa swoje własne powołanie. Zmienia dotychczasowy strój pustelnika na ubogą tunikę w kształcie krzyża, jakiej używali wieśniacy, a skórzany pas zastępuje powrozem.
 • 16.04.1208 Do Franciszka przychodzą pierwsi uczniowie: Bernard z Quintavalle i Piotr z Catanii, a następnie także br. Idzi z Asyżu.
 • 1209 lub 1210 Franciszek wraz z jedenastoma braćmi udaje się do Rzymu i otrzymuje od papieża Innocentego III ustne zatwierdzenie Reguły Braci Mniejszych. W ten sposób powstaje Zakon Braci Mniejszych.
 • 1211 Franciszek ma zamiar udać się na misje do Syrii. Wsiada na okręt, ale przez przeciwne wiatry dociera do Dalmacji, a następnie wraca do Asyżu.
 • 1211 albo 1212 Klara ucieka z domu do Porcjunkuli gdzie Franciszek osobiście ścina jej włosy i daje jej habit zakonny. Kilka tygodni później Klara wraz z pierwszymi towarzyszkami przenosi się do klasztoru przy kościele św. Damiana. W ten sposób powstaje Zakon Klarysek.
 • 1213 Hrabia Orlando da Chiusi w San Leo ofiarowuje Franciszkowi La Verna (górę Alvernię), by mógł on założyć tam pustelnię.
 • 1213-1214 Franciszek postanawia udać się przez Hiszpanię do Maroka. Na skutek choroby musiał zawrócić z Hiszpanii do Italii. Po powrocie przyjmuje kolejnych uczniów, m.in. Tomasza z Celano, swego późniejszego pierwszego biografa.
 • 16.07.1216 W Perugii umiera papież Innocenty III. Jego następcą zostaje wybrany Honoriusz III.
 • Papież zatwierdza odpust zupełny dla pielgrzymujących do kościółka Matki Bożej Anielskiej, Porcjunkuli, w dniu 2 sierpnia. Z biegiem czasu przywilej ten rozciągnięto na wszystkie kościoły parafialne.
 • 11.06.1218 Papież Honoriusz III wydaje bullę potwierdzającą prawowierność Braci Mniejszych i zapewniającą o właściwej postawie naśladowców św. Franciszka wobec spraw wiary i moralności.
 • 26.05.1219 Kapituła Zielonych Świąt (zwana też Kapitułą Namiotów) w Porcjunkuli. Bracia udają się do Niemiec i Francji, na Węgry, do Hiszpanii i Maroka.
 • 24.06.1219 Franciszek udaje się do Egiptu. Spotyka się z sułtanem.
 • 1220 W styczniu 5 braci wysłanych do Maroka ponosi śmierć męczeńską. Franciszek dowiaduje się o tym odwiedzając miejsca święte w Palestynie. Na wieść o tym fakcie miał powiedzieć: „Teraz wiem na pewno, że mam braci”. Franciszek podczas kapituły „na świętego Michała” zrzeka się obowiązku przełożonego generalnego na ręce br. Piotra z Catanii.
 • 30.05.1221 Kapituła generalna, w której uczestniczyło ok. 5000 braci wybiera Wikariuszem Generalnym Zakonu br. Eliasza. Franciszek układa regułę zwaną dzisiaj Pierwszą Regułą” albo Regułą niezatwierdzoną”, gdyż nie otrzymała ona aprobaty papieskiej. Honoriusz III zatwierdza tzw. „Memoriale propositi. Powstaje w ten sposób III Zakon, tzw. Bracia i Siostry pokutujący.
 • 29.11.1223 Papież Honoriusz III zatwierdza regułę zwaną dziś „Drugą Regułą” albo „Regułą zatwierdzoną”.
 • 24/25.12.1223 Franciszek obchodzi uroczystość Bożego Narodzenia w Greccio (jako diakon odczytuje Ewangelię) i tam też za pozwoleniem papieża urządza pierwszą szopkę.
 • 1224 Franciszek na górze Alwerni odbywa 40-dniowy post przed uroczystością św. Michała Archanioła. ok. 14 września w czasie mistycznej wizji otrzymuje stygmaty Męki Pańskiej.
 • 1225 Franciszek prawie ociemniały przebywa w ogrodzie św. Klary przy kościele św. Damiana, gdzie otrzymuje zapewnienie o własnym zbawieniu i gdzie prawdopodobnie układa „Pieśń Słoneczną”.
 • 1226 Franciszek dyktuje swój „Testament. Powrót do Porcjunkuli. Stan zdrowia Franciszka znacznie się pogarsza.
 • wrzesień 1226 Franciszek prosi aby bracia przenieśli go do ukochanej Porcjunkuli. Po drodze zatrzymuje się i błogosławi miasto Asyż.
 • 03.10.1226 Franciszek umiera w sobotę leżąc na gołej ziemi.
 • 04.10.1226 Przeniesienie ciała Franciszka do Asyżu i pogrzeb w kościele św. Jerzego.
 • 16.07.1228 Papież Grzegorz IX, (kard. Hugolin), w Asyżu ogłasza go Świętym.
 • 25.05.1230 Relikwie św. Franciszka zostają przeniesione z kościoła św. Jerzego do nowej bazyliki zbudowanej na jego cześć.